مسیر

مرکز رشد تبلیغ دینی

ضرورت گسترش خلاقیت
در گذشته ‌به ‌ندرت ‌فکـر می‌شد که‌ ممکـن ‌است‌ ‌بتوان ‌افـراد را متفکر و خلاق بارآورد. اعتقاد همگانـی دربـارة ماهیت تفکراین بود که این مشخصات کیفیاتی ذاتی و موروثی هستند که به‌هیچ‌وجه‌امکان‌کنترل و دخـل و تصرف درآنها وجود ندارد‌؛
مفاهیم کارآفرینی(۲)
كارآفريني فرهنگی فرآیند ایده ­پردازی و شناخت فرصت­ها و راه­ اندازی کسب و کارهای فرهنگی است که روندها و فرآیندهای تولید و عرضه خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری را مدیریت می کند.
ایده پردازی
تولید ایده های خلاقانه و اثرگذار در تبلیغ ارزشهای دینی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای ماندگاری مفاهیم دینی در ذهن وروح جامعه می باشد
رویدادهای مرکزرشد
رویداد ایده های آسمانی یک برنامه آموزشی است که سعی دارد پروسه ی تبدیل ایده های تبلیغی طلاب را به محصول خلاقانه دینی راهموار کندودرقالب برگزاری یک اردوی استارت آپ ویکندی(Startup Weekend) ازطلاب جوان وخوشفکر حمایت کند.
مدیر موسسه مُبلغ جوان در گفتگو با بلاغ :
آموزش،حمایت وترویج ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی ،از برنامه های موسسه مُبلغ جوان می باشد.
رویداد ایده های آسمانی