یادداشت تبلیغی

امام صادق علیه السلام در روایتی پنچ ویژگی از ویژگی های شیعیان خود را بیان فرمودند.
به مناسب نزدیک شدن به سالروز شهادت امام صادق (ع)؛
خلیفه عباسى به والی خود پیغام داد خانه امام صادق(ع) را بسوزاند؛ وقتی خانه در حال سوختن بود، امام(ع) بیرون آمد و در حالی که جمله‌ای را زمزمه می‌کرد، از آتش گذشت.
به مناسبت سالگرد ارتحال آیت‌الله بهاءالدینی
خداوند دین را آفرید تا به واسطه آن انسان را کرامت ببخشد و بها دهد.
نخستین چیزی که موجب می شود که انسان بتواند در مقابل شیطان ایستادگی کند و مانع بشود از تصرف دشمن و تسلط دشمن، این است که از قلب خود واعظی برای خود داشته باشد.

صفحه‌ها