مسیر

یادداشت تبلیغی

قانون
به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(قانون) در جوامعی که صرفاً به وسیله افراد جامعه اعتبار و مشروعیت می یابد (جوامع با حاکمیت غیردینی) با (قانون) در جوامعی که بر مبنای دین, تدبیر می گردد, تفاوت جوهری و اساسی دارد.
آیه شریفه مربوط به وحدت مسلمانان
به مناسبت هفته وحدت
عزّت و اقتدار جامعه اسلامی در گرو اتحاد و انسجام آنها است چنان که ذلّت و خواری و بیچارگی آنان را در جدایی و تفرقه و اختلاف باید جستجو کرد.
هفته بسیج
به مناسبت رو بسیج مستضعفان
حیثیت امروز نظام، تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتی تصاحب قدرت جهانی اسلامی با بسیج همه جانبه و فراگیر در جهان میسر خواهد بود به گفته امام راحل، این امر شدنی است و باید به دنبال تحقق یافتن آن بود.
جایگاه زن در اسلام
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
یکی از عالی ترین برنامه های اسلام که این دین را سرآمد تمام ادیان قرار داده است، از بین بردن تمام بی عدالتی نسبت به زن بوده است. اسلام بنیان برتری طلبی های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نمود و تمام انسان ها را در یک صف قرار داد.
کودک
به مناسبت روز جهانی کودک
کنوانسیون حقوق کودک در دو امر نسبت به قرآن نقص و کاستی دارد. اول در کمیت حقوقی از این حیث که نسبت به قرآن،حقوق کمتری را برای کودک مطرح کرده است،دوم در کیفیت حقوق؛بدین معنا که سطح ارزشی، روشی و محتوایی آن دچار لغزش‌های فراوان است.
پیامبر
به مناسبت هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
«هجرت » در زندگی بشر و پیشرفت علوم و بوجود آمدن تمدنها نقش تعیین کننده ای داشته و دارد . اسلام به عنوان آخرین دین الهی در ابعاد مختلف مسئله هجرت را مطرح کرده و بر آن پای فشرده است .