یادداشت تبلیغی

آية الله مكارم شيرازى
اسوه
هركس در زندگى خود، اسوه و پيشوايى دارد كه سعى مى كند خود را به او نزديك سازد، و پرتوى از صفات او را در درون جان خود ببيند.
آية الله مكارم شيرازى
مکاتب اخلاقی
در علم اخلاق مكاتب فراوانى است كه بسيارى از آنها انحرافى است و به ضد اخلاق منتهى مى شود، و شناخت آنها در پرتو هدايتهاى قرآنى كار مشكلى نيست.
راهنمای بلیغی
لازمه اثر بخش شدن تبلیغات، بهره گیری از روش‌های فعال و خلاق در انتقال پیام است، اگر روش های تبلیغی ناکار آمد و بی اثر باشد تمام تلاش های دیگر و عوامل جانبی کارایی خود را از دست می دهد.
نگاهی به اندیشه‌های استاد علی صفایی حائری
حکوت اسلامی
باورمندی امام(ره) به قدرت سیاسی و حکومت تا جایی بود که کنار نهادن امام علی(ع) از قدرت سیاسی را بزرگ‌ترین مصیبت در جهان اسلام می‌دانست و می‌فرمود: این امر بالاترین مصیبت‌ها و حتی بالاتر از واقعه کربلاست؛ چرا که فهم حکومت و سیاست درست، از مردم مغفول ماند.
آية الله مكارم شيرازى
اخلاق
بعضى از ناآگاهان، مسائل اخلاقى را، به عنوان يك امر خصوصى در زندگى شخصى مى نگرند، و يا آنها را مسائل مقدس روحانى و معنوى مى دانند كه تنها در زندگى سراى ديگر اثر دارد، در حالى كه اين يك اشتباه بزرگ است.
آية الله مكارم شيرازى
تکبر
يكى از رذايل اخلاقى كه نه تنها در ميان علماى اخلاق معروف است، در ميان مردم نيز از جمله صفات زشت شناخته می شود «غرور» است. اين صفت رذيله موجب از خود بيگانگى نسبت به خويش و ديگران و فراموش كردن موقعيت فردى و اجتماعى خود و غوطه ور شدن در جهل و بى خبرى است.

صفحه‌ها