مسیر

یادداشت تبلیغی

گرامی
گاهی شخصی کاری نمی خواهد انجام بدهد ومی خواهد بداند فلان مطلب چه خواهدشد این موارد استخاره نیست و تفال است که انجام آن باقرآن کارخوبی نیست وطبق روایتی درکتاب شریف کافی از این کار نهی شده است، پس استخاره برای این است که شخص ببیند عملی را انجام دهد یا نه
انصاری
شمه ای از احوال بزرگان؛
وقف در اسلام یکی از باقیات صالحات است که تأکید بسیاری بر آن شده و سبب ماندگاری انسان در دنیا می گردد،
قرائتی
شمه ای از احوال بزرگان؛
استاد قرائتی می گوید: سال ها پیش که من طلبه گمنامی بودم، شخصیت مشهوری مانند دکتر بهشتی با من تماس گرفت و گفت...
مرعشی
شمه ای از احوال بزرگان؛
احترام به والدین از توصیه های موکد دین است و نقش بسزایی در توفیق و ترقی دنیوی و معنوی انسان دارد.
آخوند-خراسانی
شمه ای از احوال بزرگان؛
یکی از سفارش‌های اخلاقی اسلام به مسلمانان، دستگیری از هم نوعان است و اوج این کار نیک در جایی است که انسان در شرایط سخت از چیزهایی که دوست دارد، انفاق نماید.
رهبر
شمه ای از احوال بزرگان؛
در دو راهی های زندگی این ایمان و توکل است که پس از تأمل و مشورت، راه راست را به انسان نشان می دهد و قرآن این کتاب حکمت بر آن تأکید دارد: