یادداشت تبلیغی

ابوریحان بیرونی
ابوريحان محمد بن احمد بيرونى(۳۵۱-۴۲۷ خورشیدی)، دانشمند برجسته ى ايرانى، در رشته هاى گوناگون دانش، رياضى، جغرافيا، زمين شناسى، مردم شناسى، فيزيک و فلسفه، سرآمد روزگار خود بود.
۲۷ جمادی الثانی ۱۳۳۰
میرزا حسین نوری طبرسی
حاج میرزا حسین بن میرزا محمد تقی بن میرزا علی محمد بن تقی نوری طبرسی معروف به محدث نوری که از اعاظم مشایخ شیعه به شمار می روند در شوال ۱۲۵۴ هجری قمری در آبادیِ «یالو» یکی از آبادی های نور که یکی از شهرهای طبرستان است چشم به جهان گشود.
۲۷ جمادی الثانی ۱۳۳۰
میرزا حسین نوری طبرسی
حاج میرزا حسین بن میرزا محمد تقی بن میرزا علی محمد بن تقی نوری طبرسی معروف به محدث نوری که از اعاظم مشایخ شیعه به شمار می روند در شوال ۱۲۵۴ هجری قمری در آبادیِ «یالو» یکی از آبادی های نور که یکی از شهرهای طبرستان است چشم به جهان گشود.
حادثه فیضیه قم
اعلامیه های کوبنده و تاریخی امام خمینی، همراهی مردم با ایشان، اعتصابات عمومی و هماهنگ و ادامه رویه امام در مخالفت با رژیم، هیات حاکمه را به تکاپوی بیشتر و حرکات وحشیانه تری وامی داشت. یکی از این اقدامات اعزام روحانیون به خدمت سربازی بود.
حمله به مدرسه فیضیه قم
بعداز ظهر دوم فروردین مجلس سوگواری مدرسه فیضیه از سوی آیت الله گلپایگانی برگزار شد. عده زیادی از قشرهای مختلف در مجلس مزبور حاضر شدند. اطراف مدرسه و میدان آستانه از ماموران انتظامی موج می زد و مدرسه در محاصره آنان قرار داشت.
حمله به فیضیه قم
تشدید سرکوب و افزایش خفقان، جنگ علنی تبلیغاتی علیه روحانیون، اظهارات صریح کارگزاران مبنی بر ادامه سیاست های اعلام شده، موجب ادامه اقدامات روحانیون در مخالفت با رژیم شاه بود.

صفحه‌ها