مسیر

یادداشت تبلیغی

ترویج معنویت و گسترش خدمات اجتماعی و فرهنگی پس از ورود امام رضا(ع) به ایران نباید از سوی مسؤولان فرهنگی و اجتماعی مورد غفلت قرار بگیرد.
وجود امام رضا(ع) در كشورمان چه در زمان حياط و چه بعد از وفات ايشان براي ما ايرانيان بزرگترين نعمت الهي بوده و خواهد بود. دراين ميان مي‌توان گفت كه، امام رضا (ع) نقش تعيين‌كننده در استقلال ايران اسلامي هم داشته است.
حدیثی از امام رضا(ع)
امام رضا(ع) در روایتی به ۱۰ خصلت اشاره کردند که هر کس آن را دارا باشد، دارای عقل کامل است.
به مناسبت دهه کرامت؛
یکی از وجوه ترویج معنویت، زیارت است. سیل عظیمی از مشتاقان امامت که برای زیارت و عرض ارادت خدمت امام هشتم راهی مشهد مقدس می‌شوند، خودش ترویج معنویت به شمار می‌آید.
زیارت درطول تاریخ حیات اسلام با جایگاه سنتی حسنه، همواره در میان مسلمانان وارسته جاری بوده است.