یادداشت تبلیغی

عنايت الله شريفى
حضرت زينب سلام الله عليها
وظيفه ى مهم او پس از عصر عاشورا، پاسدارى از نهضت خونين امام حسين عليه السلام و رساندن پيام «هيهات منا الذله » او براى جهانيان است.
اسماعیل نساجى زواره
حضرت زینب سلام الله علیها
برترین معیار عقل گرایى در زندگى، ادب و ادب آموزى است. کیمیایى که تیرگى ها و تاریکى هاى قلب را مى زداید و نور و روشنایى در رواق وجود انسان مى افزاید به گونه اى که بهاى بى نظیر آدمى با سنجش مقدار ادب هر فردى، قابل تشخیص خواهد بود.
فضای مجازی پاک
شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه ی جنگ نرم، بصیرتی عمّارگونه و استقامتی مالك اشتروار می طلبد...
روزشمار انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران، متولد لحظه ها است. تلاش داریم تا ۲۲ بهمن ماه روزشماری از رویدادهای انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را منتشر کنیم.
حسين علوى مهر
حضرت زينب(سلام الله عليها)
قرآن كريم زنانى را معرفى مى كند كه به خودسازى و زندگى پاكيزه دست يافته اند مانند آسيه (همسر فرعون) و مريم مادر مسيح. در تاريخ اسلام نيز افرادى اين راه را پيموده و به ما آموخته اند كه چگونه باشيم و چگونه زندگى كنيم. آنها زندگان تاريخ اند.
حسين علوى مهر
حضرت زينب(سلام الله عليها)
در زمان اسارتش او تبليع را يك وظيفه الهى مى دانست. با فصاحت و بلاغت موروثى، علم ذاتى، شجاعتى على وار، با اينكه در بند است اما شمشير برنده و گوياى خود را برهنه كرده، آن را با تمام وجودش عليه تمام اقتدار يك حكومت طاغوتى فرود مى آورد.

صفحه‌ها