یادداشت تبلیغی

استاد اخلاق آیت الله مجتهدی تهرانی در یکی از منبرهای خود حکایتی از سه قرآنی که آتش گرفت میگویند.
امربه‌معروف و نهی از منکر باید از روی علم و با توجه به لوازم و شرایطش، انجام گردد و نباید انسانی که خلاف شرع انجام داده را رسوا کرد، اگر این واجب الهی با زبان نرم، مخفیانه و با نیت خیرخواهانه گفته شود، مسلماً تأثیرگذار خواهد بود.
اگر ما از ترس جهنم نماز بخوانیم خیلی چنگی به دل نمی زند اما اگر گفتند نماز صبح هم نخوانی به جهنم نمی روی و در این صورت نماز صبح خواندی ، این خوب است.
هیچ چیز نزد خداوند برتر از نفس تربیت شده نیست؛ نفوسی که خودشان را به آداب الهی تربیت و مؤدّب کردند، نزد خدا از همه باکرامت ‏تر بوده و چیزی بالاتر از آن‏ها روی زمین نیست.
حقایق انتظار در کلام آیت الله العظمی صافی
قرآن .... هشدار مي‌ دهد که در هيچ شرايطي و در هر موقعيتي و هر چه اهل باطل و ظلم و زور غلبه کنند، عقب نشيني و رها کردن سنگر اخلاص و سعي و عمل جايز نيست؛ ضعف و سستي و نااميدي در اين قاموس انتظار و اميد، وجود ندارد.
آیت الله آقا مجتبی تهرانی
از جمله بيمارى هاى زبان كه مايه پديد آمدن دشمنى و از هم گسيختگى جامعه بشرى مى شود ((خصومت )) است، این بيمارى رايج كه بسيارى از انسان ها به آن دچارند پيكارى، لفظى است كه موجب نفاق و زنده شدن كينه مى شود.

صفحه‌ها