مسیر

اخلاق

عجب وخودپسندي
ابوالفضل يغمايي
آنها که تلاش‎هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده با این حال می‎پندارند که کار نیک انجام می‎دهند.
رذايل اخلاقي
ابوالفضل يغمايي
خدا می‎خواهد شما را ببخشد، امّا آنها که پیرو شهواتند می‎خواهند شما به کلّی منحرف شوید.
refgh
ابوالفضل يغمايي
به‎واسطة رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ‎دل بودی از اطراف تو پراکنده می‎شدند.
شرح صدر
ابوالفضل يغمايي
رب اشرح لی صدری؛« پروردگارا! سینه‎ام را گشاده گردان».
اخلاص
ابوالفضل يغمايي
بصیرت‎یابی با اخلاص، انسان دارای بصیرت شده، دیدگانش نورانی می‎شود.
کنترل خشم
چه قدر افرادی که به واسطه خشم گرفتن بیجا باعث شده، خود و دیگران را به مصیبتی گرفتار نماید و عوارض شومی را در پرتوِ این عمل زشت در دنیا و آخرت نصیب خود نماید.