اداره کل امور تبلیغی

اداره کل امور تبلیغی

دکتر علیرضا شجاعی زند بیان کرد؛
علیرضا شجاعی زند
دکتر علیرضا شجاعی زند گفت: مقام معظم رهبری وقتی می فرمایند انقلابی باشید و توصیه بر انقلابی گری می کنند، منظورشان زیر پا گذاشتن قواعد و قوانین نیست، همانطور که خود ایشان به شدت قانون گرا می باشند و اصرار دارند که ساختارهای قانونی حفظ شود.
رئیس کتابخانه‌، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بیان کرد؛
سید علی عماد
حجت الاسلام سید علی عماد گفت: دوگانگی رفتار و باورها یکی از مشکلات مهم می باشد، یعنی در اندیشه خود به گونه ای برنامه ریزی کرده ولی در عمل رفتار دیگری انجام می دهد، مانند اینکه فردی می داند که وقت کشی در وقت اداری حرام است ولی با این وجود وقت کشی می نماید.
به همت اداره کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات؛
دوره آموزشی تعمیق ایمان و باورهای دینی امروز پنجشنبه در سالن همایش های پژوهشکده فرهنگ و علوم اسلامی برگزار شد.
مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان نمود؛
مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در مراسم اختتامیه دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد گفت: پیشگیری از اعتیاد کار جهادی می طلبد تا منجر به تشکیل نهضت پیشگیری و کاهش و درمان اعتیاد در جامعه بگردد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم بیان نمود؛
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در اختتامیه دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد گفت: برای کاهش اعتیاد ابتدا باید ورودی ها را کاهش دهیم و در اولویت بعدی با کمک رسانی به کسانی که دچار اعتیاد شده اند سعی کنیم آنها را درمان نماییم.
دومین روز دوره دوروزه تربیت مربی پیشگیری از با سخنرانی مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خاتمه یافت.

صفحه‌ها