اداره کل امور تبلیغی

اداره کل امور تبلیغی

به همت اداره کل امور تبلیغی برگزار شد؛
جلسه شورای هماهنگی گروه های تبلیغی استانها حضور معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
سلسله نشست های انتقال تجارب؛
انتقال تجارب
هشتمین نشست انتقال تجارب گروه های تبلیغی با موضوع تبلیغ در پارک ها و اماکن عمومی، در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به همت اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حوزه خواهران
رئیس اداره اعزام خواهران گفت: سلسله جلسات احکام تخصصی بانوان هر پنجشنبه در ساختمان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد.
به همت اداره کل امور تبلیغی برگزار شد؛
وافی
به همت اداره امور تبلیغی و گروه تبلیغی آموزشی شهید هاشمی نژاد استان مازندران، جلسه دوم دوره آموزشی کار با کودک و پرده خوانی (ویدئو رسانه) با محوریت آموزش روش سخنرانی با فیلم برگزار شد.
به همت اداره کل امور تبلیغی برگزار شد؛
جلسه گروه شهید هاشمی نژاد
به همت اداره امور تبلیغی و گروه تبلیغی آموزشی شهید هاشمی نژاد استان مازندران، جلسه اول دوره آموزشی کار با کودک و پرده خوانی با محوریت شیوه شروع، اجراء و پایان برنامه، ابزارها و روشهای انتقال مفاهیم دینی و اجتماعی به کودکان، برگزار شد.
به همت اداره کل امور تبلیغی؛
کمیته هدایت تبلیغی استان فارس
حجت الاسلام روستا آزاد افزود: باید به فضای مجازی توجه بیشتری شود و طلاب مستعد را به تبلیغ در فضای مجازی ترقیب کنیم که در همین راستا اداره کل تبلیغ نوین هم فضای خوبی را اعم از سایت و شبکه های اجتماعی فراهم کرده است تا طلاب به راحتی وارد این عرصه شوند.

صفحه‌ها