مسیر

مرکز آموزش های کاربردی

به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حجت الاسلام هادی: افرادی که به صورت افراطی کمال گرا هستند، نمی توانند از اهدافی که به آن میرسند لذت ببرند. این افراد با رسیدن به هدف احساس می کنند این هدف آن چیزی که می خواستند نبوده و در نتیجه از آن لذت نمی برند و خُلق شان همیشه پایین است.
با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و موسسه به سوی بی نهایت؛
حجت الاسلام و المسلمین عظیمی: عقل فطری انسان حکم می کند که جهان با این عظمت نمی تواند خود به خود به وجود آمده باشد؛ نیروی برتری که منشأ هستی است باید وجود داشته باشد، چون اگر محدود باشد و نیازمند نمی تواند منشأ هستی باشد.
به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حجت الاسلام هادی گفت: رفتارهایی که به محض ایجاد میل در انسان به عمل منجر می شود و روی آن فکری صورت نمی گیرد رفتار تکانشی است و بخش زیادی از مشکلات جامعه و خانواده ها ناشی از رفتارهای تکانشی است.
با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی و موسسه به سوی بی نهایت؛
حجت الاسلام عظیمی: امروزه شرایط جامعه سخت و پیچیده شده و نیاز است که مباحث دینی به شکل دیگری بیان شود. مردم تشنه ی شنیدن مفاهیم دینی هستند اما با شکل و شمایلی که با شرایط روز مطابق باشد.
حجت الاسلام و المسلمین روستا آزاد:
حجت الاسلام و المسلمین روستا آزاد: ما از صدر اسلام تا کنون با دو انحراف ناشی از عدم تعمیق دین مواجه بودیم. یکی اباحی گری و دیگری افراط گرایی.
دوره آموزشی مهارت های زندگی
به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حجت الاسلام هادی: اطلاعات قبلی موجود در ذهن ما در تصمیم گیری های ما مؤثر هستند. یکی از راه های به غلط انداختن آحاد جامعه بمباران اطلاعاتی است که حتی اگر ثابت شود اطلاعات و اخبار واصله دروغ بود، بازهم تأثیر خود را در فرد و تصمیم گیری های او خواهد داشت.