مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی برگزار می کند؛
مرکز آموزش های کاربردی
ششمین جلسه دانش افزایی اساتید و مربیان گرامی تربیت مربی کودک و نوجوان به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.
به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات؛
آموزش کاربردی
به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی، جلسه نقد و بررسی کتاب وزن ارزشی در شعر کودک، برگزار می شود.
به همت مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات؛
آزمون تمهیدی
آزمون تمهیدی ویژه معرفی‌ شدگانِ «مؤسسۀ امیر بیان» به همت مرکز آموزش‌های کاربردی برگزار شد.
مرکز آموزشهای کاربردی
اردوی آموزشی‌تفریحیِ «پایان‌دورۀ آموزشی تربیت‌مربی کودک و نوجوان» پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در روستای وشنوه قم برگزار شد.
دوره تمهیدی
آزمون پایانِ اولین دورۀ آموزشی تمهیدی در سال ۱۳۹۴ به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
علوی فرد
پنجمین کارگاه آموزشی تخصصی ویژۀ دانش‌آموختگان دورۀ تربیت‌مربیِ کودک و نوجوان برگزار شد.

صفحه‌ها