مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی

رئیس ادارۀ آموزش مرکز آموزش های کاربردی خبر داد؛
دوره آموزش تربیت مشاور
حجت الاسلام حقیقت گفت: اولین دورۀ آموزش تربیت‌ مشاور مذهبی و خانواده در شهرستان ریگان برگزار شد.
خواهران
اردوی زیارتی‌ –‌ آموزشی ویژۀ فعالان فرهنگی خواهر استان گلستان، به همت مرکز آموزش‌های کاربردی برگزار می‌شود.
مشاوره دینی
دورۀ آموزشی آشنایی با مهارت­های مشاوره و راهنمایی ویژۀ خواهران طلبه به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی شعبۀ تهران برگزار می‌شود.
به همت مرکز آموزش‌های کاربردی
دوره تمهیدی
اولین دورۀ آموزشی تمهیدی در سال ۱۳۹۴ به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی برگزار می‌شود.
به همت مرکز آموزشهای کاربردی برگزار شد
طلاب شوش
به همت مرکز آموزشهای کاربردی اردوی علمی – فرهنگی دانش پژوهان دوره تربیت مربی نقد وهابیت ویژه طلاب حوزه علمیه شهرستان شوش برگزار شد
به همت مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات:
سیدمجتبی آل سیدغفور
حجت‌الإسلام آل‌غفور از برگزاری دورۀ تربیت مربی نقد وهابیت در زابل خبر داد.

صفحه‌ها