مرکز آموزش های کاربردی

مرکز آموزش های کاربردی

به همت مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات:
سیدمجتبی آل سیدغفور
حجت‌الإسلام آل‌غفور از برگزاری دورۀ تربیت مربی نقد وهابیت در زابل خبر داد.
آزمون
آزمون جامع مجدد ویژۀ دوره‌های برگزارشده آموزش تهمیدی به همت مرکز آموزش‌های کاربردی برگزار شد.
به همت مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات؛
حجت الاسلام گودرزی
کارگاه آموزشی «فن رثا و مقتل‌شناسی» در بندر جاسک، به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
سومین همایش آسیب‌شناسی وحدت مسلمین
به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سومین همایش آسیب‌شناسیِ وحدت مسلمین در عسلویه برگزار شد.
به همت مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات؛
مرکز آموزش‌های کاربردی
آزمون ششمین دوره آموزشی تمهیدی ویژۀ برادران به همت مرکز آموزش‌های کاربردی معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار گردید.
حجت‌الاسلام آل‌غفور:
تربیت مبلغ
حجت‌الاسلام آل‌غفور خبرداد : دورۀ پودمانی عمومی ‌تربیت مبلّغ(برادران و خواهران) به همت مرکز آموزش‌های کاربردی برگزار می‌شود.

صفحه‌ها