تبلیغ مجازی

تبلیغ مجازی
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
آموزش نویسندگی
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه آموزش نویسندگی در فضای مجازی در مردادماه ویژه برادران مبلغان نوین برگزار می گردد.
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
تبلیغ در فضای مجازی در آینده چگونه خواهد بود؟ چه تحولاتی در فضای تکنولوژیک و غیرتکنولوژیک در حال رخ دادن است؟
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دوره آموزشی تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی در تیر ماه ویژه برادران برگزار می گردد.
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه آموزش حضوری آموزش نرم افزار فتوشاپ در تیر ماه ویژه برادران برگزار می گردد.
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه آموزش حضوری ساخت کلیپ و فتوکلیپ با نرم افزارproshow producer در تیر ماه ویژه برادران برگزار می گردد.
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
جهت آموزش، رشد و ارتقاء مبلغان فعال در فضای مجازی، دوره‌های آموزشی ذیل در اردیبهشت ۹۶ برگزار شد

صفحه‌ها