تبلیغ رسانه ای

مبلغ رسانه ای کسب نمود؛
سید صدرالدین فردوسی
سید صدرالدین فردوسی مبلغ رسانه ای اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، لوح افتخار بخش فیلم کوتاه جشنواره مردمی عمار را کسب نمود.
مبلغ رسانه ای کسب نمود؛
مهدی امینی
مهدی امینی مبلغ رسانه ای اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در «هفتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین» مقام دوم بخش فیلم نامه را کسب نمود.
درخشش مبلغ رسانه ای در عمار؛
مرتضی راوش
مرتضی راوش مبلغ رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با چندین اثر در هفتمین جشنواره فیلم عمار شرکت نمود و موفق به کسب مقام گردید.
طلبه فیلم ساز مطرح کرد؛
سید صدرالدین فردوسی
سازنده فیلم کوتاه «تیهو» در جشنواره فیلم عمار این فیلم را برگرفته از داستان نویسی یک طلبه دانست و گفت: طلاب باید در زمینه تولید محتوا بر اساس فلسفه هنر اسلامی تلاش کنند تا سینمای ما اسلامی شود.
مبلغ رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی کسب کرد؛
مرتضی مصاحب نیا
مرتضی مصاحب نیا مبلغ رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم فانوس بخش فیلمنامه هفتمین جشنواره مردمی عمار را با فیلمنامه شهاب الدین کسب نمود.
مبلغ رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی؛
مرتضی راوش
مرتضی راوش مبلغ رسانه ای اداره تبلیغ نوین معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رتبه اول هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش «نقد، مقالات و پژوهش های سینمایی» را کسب نمود.

صفحه‌ها