مسیر

تبلیغ رسانه ای

سرگروه تبلیغ نوین فانوس شب عنوان داشت:
گروه تبلیغی فانوس شب متشکل از تعدادی طلبه خوش ذوق است که کار تبلیغی خود را به صورت اجرای تئاتر در مدارس از سال ۹۳ شروع کرده است.
کارشناس کارگروه سبک زندگی اداره تبلیغ رسانه ای خبر داد:
از جمله کارهای تولیدی کارگروه سبک زندگی می توان به فیلم کوتاه "آتش" اشاره کرد که تصویربرداری آن اخیرا به پایان رسیده است.
به گزارش بلاغ؛
دوره های آموزش مبانی فیلمسازی در سه مرحله ی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برگزار شده و همزمان، به آموزش های تئوری و عملیِ مراحل تولید فیلم کوتاه داستانی و مستند می پردازد.
به گزارش بلاغ:
تولید این مستند در ادامه ی فعالیت های رسانه ای گروه آرمان بوده و با موضوع حضور جوانان طلبه و دانشجو در عرصه های سازندگی، به فعالیت هایِ گروه های جهادی در شهرهای جنوبی کشور می پردازد .
به همت اداره تبلیغ رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی:
هدف از برگزاری این اردو علمی- آموزشی دستیابی به دست آوردهای پژوهشگران برجسته نماز و تخصصی شدن بیشتر کار در زمینه نماز و رسانه بوده است.
به گزارش بلاغ؛
در حوزه فیلم نامه قحطی محتوا در کشور بیداد می کند و در این میان فیلم نامه مبتنی بر مبانی ارزشی و دینی محجور تر از همه است‌ بنابراین طلابی که از پایه دینی محکمی برخوردار هستند با ورود به عرصه فیلم نامه نویسی می توانند این نقیصه را پوشش دهند.