مسیر

تبلیغ رسانه ای

به همت اداره تبلیغ رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی:
هدف از برگزاری این اردو علمی- آموزشی دستیابی به دست آوردهای پژوهشگران برجسته نماز و تخصصی شدن بیشتر کار در زمینه نماز و رسانه بوده است.
به گزارش بلاغ؛
در حوزه فیلم نامه قحطی محتوا در کشور بیداد می کند و در این میان فیلم نامه مبتنی بر مبانی ارزشی و دینی محجور تر از همه است‌ بنابراین طلابی که از پایه دینی محکمی برخوردار هستند با ورود به عرصه فیلم نامه نویسی می توانند این نقیصه را پوشش دهند.
مهدی کشتکار طلبه فیلم سازخبر داد:
فیلم مستند خونرنگ به موضوع تحلیل جنگ رسانه ای گروه تروریستی داعش پرداخته که به سفارش سازمان رسانه ای اوج و با مشارکت سازمان بسیج رسانه و به کارگردانی عمران چراغی و تهیه کنندگی اصغربختیاری تولید شده است.
به همت گروه تبلیغی صمیم؛
ذات سینما سرگرمی است و مخاطب به قصد سرگرم شدن بهترین اوقات خود را به دیدن فیلم اختصاص می دهد و فرصت خوبی ایجاد می شود تا پیام های دینی و فرهنگی در بطن یا محتوای فیلم بیان شود.
به گزارش بلاغ؛
در وحشت و تاریکی شب، چراغی افروخته می‌شود به روشنایی، سپیده
آموزش نویسندگی
به همت اداره تبلیغ مجازی دفتر تبلیغات اسلامی؛
به همت اداره تبلیغ مجازی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه آموزش نویسندگی و داستان نویسی در فضای مجازی ویزه برادران مبلغ نوین برگزار می گردد.