مسیر

اعزام گروهی
اداره کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای جهت اعزام گروهی مبلغان در ماه محرم امسال شرایط اعزام را تشریح کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

اداره گروه های تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی  حوزه علمیه قم با توجه به شرایط ونکات ذیل اقدام به اعزام گروه های تبلیغی درایام دهه محرم الحرام ۱۴۳۸ه.ق ۱۳۹۵ می نمایید.

۱-ارائه درخواست اعزام گروه از سازمان تبلیغات اسلامی و یا نهاد ها ی فرهنگی منطقه از طریق سامانه سمتا ازتاریخ ۹۵/۶/۲۰ الی ۹۵/۶/۲۷
۲-ارائه طرح و برنامه تبلیغی گروه ومعرفی افراد گروه توسط سرگروه حداکثرتا ۹۵/۶/۳۱
  نکته :فقط مبلغینی ثبت گرددکه تصمیم به اعزام دراین مناسبت دارند واعضاءگروه دیگر نیاز به ثبت درخواست اعزام به صورت فردی درسامانه نداشته وپس ازدریافت پیامک ،نسبت به تایید همراهی دراعزام (گام پنجم)اقدام نمایند.
۳-ثبت عناوین برنامه ها درجدول مربوطه(فرم د

 

رخواست اعزام گروه)وپیوست نمودن فایل طرح با مشخص نمودن نوع فعالیت هریک ازمبلغین الزامی می باشد.
نکته:عناوین برنامه مانند کلاسداری ،نمایشگاه ،همایش،دیدارها،حلقه معرفت،و... به صورت مشخص شده دربخش عناوین برنامه ها آورده شودواز کلی گویی همچون عزاداری ودهه محرم و....جداً پرهیز شود.
۴-فعالیت گروهی از شرایط اصلی تایید عملکرد هریک از اعضاءوحمایت ازگروه خواهد بود.
۵-مبلغین لازم است درهمان شهرستان که حکم مشخص شده فعالیت تبلیغی داشته باشندواعزام به سایر شهرستانها موجب لغوحکم می شود.
۶-داشتن فعالیت تبلیغ گروهی برای همه مبلغین گروه علاوه برفعالیت تبلیغی فردی الزامی است.

گروه های تبلیغی

 

نظرات

با سلام و خسته نباشید بنده تاکنون منبر و تبلیغ رفته ام لطفا اگر ممکن است برای تبلیغ از بنده حقیر استفاده کنید