مسیر

سید صدرالدین فردوسی
مبلغ رسانه ای کسب نمود؛
سید صدرالدین فردوسی مبلغ رسانه ای اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، لوح افتخار بخش فیلم کوتاه جشنواره مردمی عمار را کسب نمود.

به گزارش خبرنگار بلاغ، سید صدرالدین فردوسی مبلغ رسانه ای اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، لوح افتخار بخش فیلم کوتاه جشنواره مردمی فیلم عمار را به خود اختصاص داد.
وی در خصوص فیلم کوتاه تیهو که لوح افتخار این جشنواره را کسب نمود گفت: ايده فيلم كوتاه «تيهو» از  داستان كوتاهي از مهدي شريفي (طلبه و نويسنده رمان تنها) گرفته شد و فيلمنامه آن توسط آقاي حسين حبيبي به رشته تحریر درآمد.
 این فيلمنامه، يك فليمنامه غيرخطي می باشد كه موفق شده با تكرار موقعيت هاي مختلف در ذهن شخصيت داستان, پيام متفاوتي را در زمينه امر به معروف و نهي از منكر بيان نماید.
تردید در امر به معروف نقطه ضعف اغلب افراد در اجتماع می باشد که این مسئله اعم از احکام شرعی و مسائل روزمره اجتماعی است.
شخصیت داستان تیهو در وظیفه خود که همان امربه معروف و نهی از منکر است دچار تردید می شود و با بهانه تراشی قصد دارد واقعیت را نبیند، این ندیدن واقعیت خاصیت حیوان سر در برف می باشد که همان «تیهو» است.