مسیر

یحیی کمال
با حضور مدیر کل امور تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
برهمه ما فرض وتکلیف است تا تمامی امکانات وظرفیت های سخت افزاری ونرم افزاری موجود در نهادهای مرتبط را تجمیع و با تشکیل یک جبهه فرهنگی واحد در شهرستان برای پیشگیری ومقابله با آسیب های اجتماعی شهرستان برنامه عملیاتی وکاربردی را تهیه و به اجرا در اوریم .

به گزارش خبرنگار بلاغ، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی  پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی شهرستان هشتگرد با حضور حجت الاسلام یحیی کمال مدیر کل امور تبلیغی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
حجت الاسلام والمسلمین کمال در این جلسه که با حضور معاون فرمانداری و مسئولین ادارات ونهادهای شهرستان هشتگرد تشکیل شد طی سخنانی ضمن ضرورت واهمیت توجه به آسیب های اجتماعی کشور به ویژه استان البرز وشهرستان هشتگرد و ضرورت برنامه ریزی کاربردی وعملیاتی پیشگیری ومقابله با آسیب ها ی اجتماعی از طریق بسیج و مشارکت همه ظرفیت ها ی ادارات ونهادهای شهرستان به بیان ظرفیت های دفتر تبلیغات اسلامی و آمادگی این دفتر در جهت همکاری با نهادهای شهرستان پرداخت.
وی همچنین با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی افزود :برهمه ما فرض وتکلیف است تا تمامی امکانات وظرفیت های سخت افزاری ونرم افزاری موجود در نهادهای مرتبط را تجمیع و با تشکیل یک جبهه فرهنگی واحد در شهرستان  برای پیشگیری ومقابله با آسیب های اجتماعی شهرستان برنامه عملیاتی وکاربردی  را تهیه و به اجرا در اوریم.
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ضمن اعلام آمادگی دفتر تبلیغات اسلامی در زمینه اعزام کارشناسان ،مشاوران و مبلغان متخصص در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نیز آموزش عناصرفرهنگی وگروه ها مرجع وتاثیر گزار شهرستان ابراز امیدواری کرد ادارات ونهادهای فرهنگی شهرستان در خصوص  تحقق برنامه ها مشارکت جدی داشته باشند .
وی با توجه به آمار آسیب های اجتماعی در شهرستان سه موضوع اعتیاد ، طلاق ومفاسد اخلاقی را از مهمترین آسیب های شهرستان برشمرد وبرنامه ریزی در جهت پیشگیری و مقابله با دو آسیب اعتیاد وطلاق را به عنوان گام نخست خواستار شد .
در ادامه  هریک از مسئولین شهرستان هشتگرد ضمن اعلام آمادگی و مشارکت در اجرای طرح مقابله با آسیب های اجتماعی ،وظایفی را عهده دار شدند .
گفتنی است در ابتدای این جلسه دکتر صادق معاون فرمانداری شهرستان طی سخنانی به اهمیت و ضرورت توجه به مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت و از توجه دفتر تبلیغات اسلامی و اعلام آمادگی آن در عرصه پیشگیری ومقابله با آسیب های اجتماعی شهرستان بویژه آسیب اعتیاد ،طلاق و مفاسد اخلاقی تقدیر وتشکر کرد و از مسئولسن ادارات ونهادها خواست تمامی امکانات و ظرفیت های نهادهای تابعه را در جهت تحقق این طرح و همکاری با دفتر تبلیغات اسلامی  بکار گیری نمایند.
وی همچنین تشکیل جلسه ماهانه وارائه گزارش عملکرد از سوی نهادهای شهرستان را مورد تاکید قرار داد .
در پایان با پیشنهاد مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی جناب آقای دکتر صادق معاون فرمانداری به عنوان رئیس وحجت الاسلام محمدی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
گفتنی است استان البرز یکی از ۵ استان تهران ،قم ،کرمانشاه ،خوزستان و البرز است که در موضوع پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد ،طلاق و مفاسد اخلاقی ،برخی از نقاط آن به عنوان پایلوت فعالیت دفتر تبلیغات اسلامی و نهادها ، ادارات و سازمان های محلی قرار گرفته و فعالیت تبلیغ تخصصی و اموزش های پیشگیرانه جهت عناصر تاثیر گزار ، گروه های مرجع و مخاطبان در معرض آسیب به اجرا در می آید.