مسیر

راهکار صدا و سیما در کاستن آسیب های خانواده

صدا و سیما هیچ کاری نباید بکند چون نمی تواند بکند... یک موقع از من یک بزرگواری از نظر سنجی کردند و پرسیدند صدا و سیما درباره ی آموزش مسائل جنسی چه کار می تواند بکند؟ عرض کردم که هیچی... چون صدا و سیما یک رسانه عمومی هست و نمی‌توانند در این مورد فقط صدا و سیما می توانند در فیلمسازی های خودش یک حدودی را رعایت کند که آن حدود در واقع حدود شرعی هست و نباید خیلی از چیزها را واضح نشان بدهد صدا و سیما ساقط باید روابط احترام آمیز و خانواده خوب و... نشان بدهد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۲۴.۳۹ مگابایت