مسیر

تعریف جرم (۱)

جرم ۳ رکن دارد ؛ اولین رکن هر جرم رکن قانونی است ؛ یعنی قانون گذار باید جرم بودن آن را بیان کند. در اولین قدم جرم را تدوین، تمثیل و به مردم اعلام کنیم. اولین ماده قانونی درباره جرائم سایبری در سال ۱۳۸۸ شمسی تصویب شده است؛ در حالیکه اولین جرم در حوزه سایبری ۱۳۴۱ شمسی رخ داده است. یعنی ۴۷ سال بعد. به علاوه این مواد قانونی بسیار ناکار آمد و دارای اشکال است و فهم آن پیچیده است. پس اولین قدم جرم انگاری است.یعنی قانون را بنویسیم و به مردم ابلاغ کنیم.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۸.۱۵ مگابایت