مسیر

تعریف جرائم سایبری ( ۲ )

در جرم رایانه ای باید داده وجود داشته باشد. مثلا در حساب پولی داشته باشید و کسی آن را بردارد؛ اگر پولی نباشد پس داده ای هم نیست. سومین ویژگی از طریق ابزار فنی مثل کامپیوتر یا مبایل باشد.مگر اینکه روزی دنیا انقدر پیشرفت کند که بدون ابزار فنی آن داده را جابجا کند. داده باید به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد. پس جرم رایانه ای جرمی است که کسی با علم و اراده و عمد در یک داده حفاظت شده وارد شود؛ و انواع آن جرم ممکن است مالی، کلاه برداری و تخریب باشد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۷.۸۲ مگابایت