ویژگی های پژوهش دستی

نسخه چاپارسال به دوستان

دوران پژوهش دستی به پایان رسیده ولی ما باز هم به آن نیاز داریم؛ برای مثال هنوزم به کتابخانه ها مراجعه می کنیم.
پژوهش هم باید دستی باشد و هم دیجیتال تا پژوهش خوب صورت بگیرد.
پژوهش به سه دسته تقسیم می‌شود : دستی، ماشینی و مطلوب.
مزایای پژوهش دستی عمیق بودن در تحلیل و نتیجه گیری، ریزبینی و توجه به نکات و جزئیات، معتبر بودن محتوای مورد تحقیق.

 

دانلود حجم
دریافت فایل ۹.۸۳ مگابایت
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.