معرفی نمونه هایی از نرم افزارهای محتوایی

نسخه چاپارسال به دوستان

نرم افزارهای مرکز نور از نرم افزارهای محتوایی است؛ نرم افزار مکتبة اهل البیت (ع)، حوزه علميه اصفهان، جوامع الکلم، مکتبة الشامله، الملتقی، الجامع الکبیر که در خارج از کشور هم تولید می شود از جمله نرم افزارهای محتوایی هستند.

دانلود حجم
دریافت فایل ۴.۶ مگابایت
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.