مسیر

پاورپوینت درخت خرما

پاورپوینت درخت خرما

محتوا

این پاورپوینت برای آموزش مفهموم امر به معروف به کودکان با محیطی جذاب آماده شده است.

آن چه دراین پاورپوینت خواهید دید:

* داستان

* طرح معما

* داستانی از پیامبر

* معمای دیگر

* فائده ی امر به معروم

* طرح معما

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
فایل پاورپوینت درخت خرما۷.۰۹ مگابایت