مسیر

چهارمین دوره یکساله روش تبلیغ قرآن محور

با محوریت روش استاد قرائتی
با ظرفیت محدود
- شرائط پذیرش
۱. سطح ۲ حوزه
۲. فعال در عرصه تبلیغ
۳. فعالیت در زمینه های قرآنی
۴. تعهد بر حضور مستمر و منظم در کلاسها و انجام مطالعه و تمرینات
* کلاسها هفته ای چهار جلسه دو ساعته است.
* محتوای کلاسها در ۴ بخش آماده سازی محتوا، روش بیان محتوا، مهارت های تبلیغ و قرآن محوری در تبلیغ ارائه خواهد شد.
* از علاقه مندان دعوت می شود مشخصات کامل خود را به همراه سابقه علمی، تبلیغی و تدریس خود در فرم زیر درج نمایید.