اباذر جعفری

به همت اداره تبلیغ مجازی برگزار شد؛
نشست گروه های تبلیغ مجازی
نشست بررسی موانع و مشکلات گروه های تبلیغ مجازی، روز دوشنبه ۲۰ دی ماه در سالن جلسات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین؛
نشست فضای مجازی پاک
نشست هماهنگی با حضور نمایندگان مراکز مشارکت کننده در سومین همایش ملی فضای مجازی پاک در سالن جلسات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد و نمایندگان مراکز مختلف به بیان دیدگاه ها و نظرات پیرامون نحوه برگزاری همایش فضای مجازی پاک پرداختند.
در سومین نشست مبلغان رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی؛
بلاغ تی وی
در سومین نشست مبلغان رسانه ای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تلویزیون اینترنتی بلاغ تی افتتاح شد.
به همت اداره تبلیغ رسانه ای؛
سومین نشست گروه های رسانه ای تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی از سوی اداره اطلاع رسانی و فعالیت های رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
به همت اداره مکتوب ادبی و هنری؛
جلسه
اولین جلسه تبیین فعالیت های بخش ادبیات داستانی اداره مکتوب هنری و ادبی در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

صفحه‌ها