مسیر

اباذر جعفری

به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
در این روش از فطرت درونی افراد رونمایی می شود. کافی است احساس به خدا و عبادات در او ایجاد شود. وقتی این کار انجام شد خود شخص به سمت خدا خواهد رفت.
اباذر جعفری
مدیــرکل اطلاع رســانی و تبلیــغ نویــن دفتــر تبلیغــات اسلامی:
تبییــن موضوعــات ســبک زندگــی حســینی، وحــدت و عــزت حسینی، دشمن شناســی و بصیــرت حســینی در فضــای مجازی ، وانسجام بخشــی بــه فعالیت هــای تبلیغــی، حــول محــور ســیره عملــی امــام حســین(ع) از دیگــراهــداف ایــن طــرح است.
اباذر جعفری
مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه:
امروز یکی از موارد مورد انتظار از حوزویان بهره مندی از سواد فضای مجازی است، هدف این است که مردم نیز در نحوه استفاده بهینه از فضای مجازی راهنمایی شوند.
جلسه همکاری مدرسه اسلامی و تبلیغ نوین
با حضور مدیر کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد؛
جلسه هم اندیشی و همکاری با حضور دکتر اباذر جعفری مدیر کل اداره اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین بطحائی در جهت توسعه روابط و همکاری بین مدرسه اسلامی هنر و مجموعه تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.
پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛
باید موانع تبلیغ شناسایی و برطرف شوند تا اینکه کارهای تبلیغی پیشرفت به سزایی داشته باشند. یک ظرفیتی از طلاب وجود دارد که دارای تحصیلات و تخصص هایی در زمینه تبلیغ نوین هستند. حیف است از این ظرفیت عظیم غفلت شود و در عرصه تبلیغ از آنان استفاده نشود.