احکام بانوان

به همت اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حوزه خواهران
رئیس اداره اعزام خواهران گفت: سلسله جلسات احکام تخصصی بانوان هر پنجشنبه در ساختمان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد.