مسیر

سعید روستا آزاد

به همت اداره تبلیغ رسانه ای معاونت فرهنگی و تبلیغی:
حجت الاسلام روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در این نشست ضمن تقدیر از مبلغان رسانه ای گفت : رمز موفقیت یک اثر هنری طراحی چهارچوب دقیق و نقشه اولیه محکم است.
روستا آزاد
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تبیین کرد:
در راستای ساماندهی مبلغان اعزامی به مناطق زلزله زده، کمیته ای با مسئولیت دفتر تبلیغات اسلامی و با عضویت همه نهادهای مشارکت کننده در بحث اعزام در نظر گرفته شده و بنا شد که کار ویژه های مربوط به حوزویان تعریف و طراحی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلاغ صورت گرفت؛
حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد ضمن بازدید از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب به بررسی فعالیت های گروه های تبلیغی حاضر در منطقه و پیگیری نیاز های آنان پرداخت.