فضای مجازی

آیت الله حائری شیرازی:
نخستین شاخصه یک مبلغ دینی در زمان حاضر، عالِم به زمان بودن است.امروز فضای مجازی و اینترنت اهمیت دارد، بنابراین یک طلبه و روحانی باید متخصص دراین عرصه ها باشد و با ابزار های نوین به ترویج اسلام بپردازد.
آیت الله العظمی مکارم در توصیه ای به اساتید دانشگاه معارف اسلامی؛
حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: استفاده از ادبیات مناسب در تبلیغ دین بسیار مهم است؛ مذهبی ها نباید از ادبیات خشن استفاده کنند که اثر معکوس خواهد داشت؛ گاهی ادبیات مناسب از اصل استدلال تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
در گفتگو با حوزویان فعال در فضای مجازی بررسی شد؛
امروزه جمعی از طلاب و روحانیون با حضور در فضای مجازی، معارف اسلامی را تبلیغ می کنند، آیا حضور حوزه و روحانیت در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی ضرورت دارد یا خیر؟

صفحه‌ها