مبلغات

به همت اداره اعزام خواهران معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حوزه خواهران
رئیس اداره اعزام خواهران گفت: سلسله جلسات احکام تخصصی بانوان هر پنجشنبه در ساختمان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می گردد.
حجت الاسلام روستا آزاد؛
حجت الاسلام روستاآزاد
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اولین همایش ویژه خواهران مبلغه ماه مبارک رمضان گفت: در حوزه علمیه به پژوهش بها داده می‌شود و این اهتمام به این امر مهم باید زمینه ای برای امر مهم تبلیغ باشد.
به همت اداره کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حوزه خواهران
به همت اداره کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی همایش ویژه خواهران مبلغه ماه مبارک رمضان برگزار شد.