مقالات اخلاقى

حجة‏الاسلام دكتر محمدجواد زارعان
تربيت
مقاله حاضر در صدد مقایسه دو رویکرد «دینی » و «لیبرال » به مسئله تعلیم و تربیت است. حضور مفهوم «جامعه مدنی» در عرصه فرهنگی اخیر کشور اسلامی و نقش لیبرالیسم به عنوان یکی از ارکان اصلی این پدیده ضرورت چنین بحثی را ایجاب می کند.
جمشيد مطهرى
سلامت روان
يكى از شرايط لازم براى دست يابى به سلامت روان، برخوردارى از يك نظام ارزشى منسجم مى باشد و تحقيقات انجام شده نيز عامل پيدايش بسيارى از ناسازگارى ها و نابهنجارى هاى روانى را تضادهاى ارزشى و عدم استقرار يك نظام ارزشى سازمان يافته در فرد مى دانند.
آيت الله مجتبى تهرانى
دروغ
دروغ و واژه هاي معادل آن در زبان عربي، از قبيل «كذب» «افتراء»و «افك»، به معناي خبر مخالف با واقع بكار مي روند. دروغ در اصطلاح دانشمندان اخلاق و فقيهان و نزد عرف نيز به همين معناست. راستي و صدق نيز كه نقطه مقابل دروغ است به خبر مطابق با واقع تعريف شده است.
آيت الله عبدالله جوادي آملي
خودشناسی
«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدواتقوا الله ان الله خبير بما تعملون و لاتكونوا كالذين نسواالله فانسيهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لايستوى اصحاب النارو اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ».
آيت الله عبدالله جوادي آملي
زهد
براى رسيدن به «ما عندالله»، چاره اى جز ترك متاع فريب نيست و اين ترك، «زهد» نام دارد كه به تعبير مرحوم محقق طوسى از مراحل مانع زدايى از سير و سلوك است.
آيت الله عبدالله جوادي آملي
شیطان
قرآن كريم كه عهده دار تزكيه روح و تهذيب جان آدمى است، شيطان را به عنوان دشمن سعادت انسان معرفى كرده، دستور مراقبت و هوشيارى در برابر كيد و مكر او داده، ما را به مبارزه اى همه جانبه با او فراخوانده است.

صفحه‌ها