ثبت نام آموزش غیرحضوری فتوشاپ پیشرفته ویژه خواهران مبلغ نوین

به همت واحد آموزش تبیلغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کارگاه غیرحضوری آموزش فتوشاپ پیشرفته ویژه خواهران مبلغ نوین برگزار می گردد.

ارد ۰۶, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام کارگاه آموزش حضوری فتوشاپ پیشرفته ویژه برادران

با توجه به برگزاری موفق چندین دوره آموزش طراحی و فتوشاپ،با توجه به استقبال و درخواست طلاب، دوره حضوری آموزش فتوشاپ پیشرفته به همت واحد آموزش تبلیغ نوین دفترتبلیغات اسلامی ویژه برادران مبلغ نوین برگزار می گردد.

ارد ۰۶, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام کارگاه آموزش نرم افزار فتوشاپ ویژه خواهران طلبه

به همت واحد آموزش تبیلغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کارگاه غیرحضوری آموزش فتوشاپ ویژه خواهران طلبه برگزار می گردد.

ارد ۰۲, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

دوره حضوری آموزش تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی

به همت واحد آموزش تبلیغ نوین دفترتبلیغات حوزه علمیه قم، در راستای آماده سازی طلاب جهت تشکیل پرونده تبلیغ نوین و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی، دوره حضوری آموزش تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی در اردیبهشت ۹۷ برگزار می‌گردد.

فرو ۳۰, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام دوره آموزش تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی

در راستای آماده سازی طلاب جهت تشکیل پرونده تبلیغ نوین و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی، دوره آموزش مجازی تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی در فروردین ۹۷ ویژه عموم طلاب برادر سراسر کشور برگزار می‌گردد.

فرو ۱۵, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام دوره آموزش تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی ویژه خواهران

در راستای آماده سازی طلاب و مبلغه های گرامی خواهر جهت تشکیل پرونده تبلیغ نوین و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی، دوره آموزشی تمهیدی در فروردین ۹۷ ویژه خواهران طلبه برگزار می‌گردد.

فرو ۱۵, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام دوره آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید ویژه برادران

به همت واحد آموزش تبلیغ نوین دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،آموزش غیرحضوری ساخت اپلیکیشن اندروید ویژه برادران مبلغ نوین برگزار می گردد.

فرو ۰۹, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام دوره آموزش ساخت اپلیکیشن اندروید ویژه خواهران طلبه

به همت واحد آموزش تبلیغ نوین دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم،آموزش غیرحضوری ساخت اپلیکیشن اندروید ویژه طلاب خواهر که پرونده تبلیغ نوین فعال دارند برگزار می گردد.

فرو ۰۹, ۱۳۹۷
مسئول آموزش تبل...

ثبت نام دوره آموزش نرم افزار ایلوستریتور (Adobe Illustrator)

به همت واحد آموزش تبلیغ نوین،آموزش غیرحضوری طراحی و کار با نرم افزار ایلوستریتور (Adobe Illustrator) ویژه برادران مبلغ نوین که آشنایی با طراحی و نرم افزار فتوشاپ دارند برگزار می گردد.

اسف ۰۴, ۱۳۹۶
مسئول آموزش تبل...

صفحه‌ها