چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

یادداشت تبلیغی

امام باقر عليه السلام
هفتم ذی الحجه سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام است و شیعیان در سوگ آن ولیّ خدا عزادار می باشند . آن حضرت در شهر مدینه در سال ۵۷ قمری متولد شدند و در سال ۱۱۴ به شهادت رسیدند.
اخلاق
امير ديوانى
توصيه گرايى، كه غرض از اين نوشتار بررسى اجمالى «زبان اخلاقيات » از اين منظر است، ديدگاه نسبتا جديدى است كه در بخش اول و دوم فرااخلاق، طرحى نو در سامان دادن اخلاقيات افكنده است. اين طرح محصول نقادى نظريه هاى ديگر و سنتزى از نقاط قوت آنهاست.
امام باقر عليه السلام
مهدیه احمری
در هفتم ذی‌الحجة سال ۱۱۴، امام باقر(ع) توسط هشام بن عبدالملک مسموم شدند؛ ایشان در شب شهادت به امام صادق(ع) فرمودند:«هم اکنون پدرم علی بن الحسین(ع) را دیدم که شربتی گوارا نزد من آورد و نوشیدم و مرا به سرای جاوید و دیدار حق بشارت داد».
انسانشناسى
احمد واعظي
نوشتار حاضر، بررسى اجمالى مجموعه فعالیتها و مطالعاتى است که در شاخه هاى مختلف معرفت، راجع به انسان و شناخت ابعاد وجودى او صورت پذیرفته است.
انسان آرمانى در نگاه قرآن
احمد ترابى
مطالعه در آيات قرآن، به روشني مي‏نماياند كه هدف و رسالت قرآن، تعالي بخشيدن به انسان است و شكوهمندترين ترسيمي كه از حيات طيبه انسان دارد، جايگاهي است كه سراسر امنيت و سلامت است.
مقدس اردبيلي
ابوالقاسم يعقوبى
درياي بيكران هستي، در ژرفاي خود گوهراني را پرورش داده كه گوهر شب چراغ شدند و در تاريكزار زندگي انسانها، مشعلدار و روشنايي آفرين گرديدند.