شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

یادداشت تبلیغی

حسد
آية الله مكارم شيرازى
يكى از رذايل اخلاقى كه در طول تاريخ بشر آثار بسيار منفى فردى و اجتماعى داشته است مساله حسد است، حسد به معنى «ناراحت شد از نعمتهايى كه خداوند نصيب ديگران كرده و آرزوى زوال آنها و حتى تلاش و كوشش در اين راه »!
فضیلت اخلاقی
آية الله مكارم شيرازى
براى پيشرفت برنامه تهذيب اخلاق(در فصلهای قبل کتاب) مواردی را ذکر کرديم، امور ديگرى وجود دارد كه تأثير بسزائى در مبارزه با رذائل اخلاقى و تقويت اصول فضائل در وجود آدمى دارد كه از جمله امور زير را مى توان برشمرد.
تقرب
آية الله مصباح يزدي
در شماره هاى پيشين، در اين سلسله از سخنرانى ها، مباحثى در باره «تزكيه » و «تهذيب نفس » به اهل معرفت تقديم گرديد. در اين شماره، ادامه اين مباحث را پى مى گيريم.
ایمان
آية الله مصباح يزدي
براى معرفى ايمان واقعى و آثارش، معرفى مؤمن حقيقى و مراتب و درجات ايمان، آيات و روايات بسيارى وارد شده است.
عرفان
آية الله مصباح يزدي
در دوشماره پيشين،پس ازاشاراتى به انواع نيازها وتمايلات انسانى از جمله تمايل عرفانى وبه تعبيرساده «حس مذهبى »،به كيفيت تبلور تمايل عرفانى پرداخته و درپايان نيز وجه مشترك گرايشات عرفانى را دراديان آسمانى بررسى نموديم.اينك سومين قسمت اين مجموعه راپى مى گيريم
اخلاق
السدير مك اينتاير
پيش از اين، تلخيص ده فصل از كتاب "پايان فضيلت" از نظر خوانندگان گذشت. ديديم كه السدير مك اينتاير چگونه اخلاقيات حاكم بر فرهنگ غرب را انحطاطى از سنّت ارسطويى تلقّى نموده و اشكالات نظريات گوناگون و رقيب را مورد ارزيابى قرار داده بود.
ارتباط در ایتا