چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۹ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

یادداشت تبلیغی

انتخاب نام نیک
یادداشت تبلیغی؛
یکی از مهم‌ترین حقوقی که دین مبین اسلام برای فرزندان تعریف کرده است، انتخاب نام نیکو برای آنهاست که در روایات نیز از آن به «نخستین نیکی به فرزند» یاد شده است.
پرتو قرآن
یادداشت تبلیغی؛
از دیرباز آینده و شناخت نسبت به آن، مورد توجه بوده است و انسان کوشیده است از راه‌های گوناگون نسبت به آینده خود اطلاعی به دست آورد. آینده‌نگرى انسان را وا می‌دارد تا به دنبال به دست آوردن خبری از آینده جهان و سرنوشت خود باشد.
انتظار فرج
یادداشت تبلیغی؛
انتظار راستین که همسو با آیات و روایات اسلامی است و عقل و عرف نیز از آن پشتیبانی می‌کند، آثار و کارکردهای بسیار سازنده‌ای در حیات انسان منتظر و جامعه منتظران دارد
 رساله حقوق امام سجاد
یادداشت تبلیغی؛
یکی از مشکلاتی که امروزه با آن درگیر هستیم، رفتارهای ناشایست برخی از خانواده‌هاست. برخی فرزندان با والدین خود رفتاری شایسته ندارند و پاره‌ای از والدین نیز نسبت به تربیت فرزندان خود کوتاهی می‌کنند.
عاقبت بخیری
یادداشت تبلیغی؛
قرآن کریم و معصومین: همواره به پیروان خود درباره سرانجام کار توصیه فراوان کرده‌اند. این تذکر و توصیه درباره سرانجام نیک و عاقبت خوب در تمامی امور به‌ویژه در پایان عمر زندگی، بسیار مهم و ضروری است.