دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

مرکز آموزش های کاربردی

اعتکاف+ماه+رمضان
به همت مرکز آموزش های کاربردی
در آستانه ایام اعتکاف به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری ستاد مرکزی اعتکاف نشست آموزشی ویژه مبلغان اعتکاف برگزار می شود.
به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
به منظور معرفی، تبیین و مدیریت فرصتها و ظرفیت های تبلیغی ایام نوروز، مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی نشست آنلاین فرصت های تبلیغی نوروز را برای طلاب خواهر و برادر برگزار کرد.
به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
با توجه به نزدیک بودن ایام نوروز و و رفت آمدها و مسافرت های نوروزی، مرکز آموزش های کاربردی این نشست را به صورت آنلاین مجازی برای طلاب خواهران و برادران برگزار کرد.
به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
جهت آماده سازی مبلغان در ایام نوروز، نشست آنلاین احکام پیرامون نوروز برگزار می شود.
به همت مرکز آموزش های کاربردی؛
جلسه ی آموزش امنیت در رسانه های نوین برای طلاب شرکت کننده در دومین دوره تربیت مربی سواد رسانه های نوین برگزار شد.
به همت مرکز آموزش های کاربردی؛