مسیر

مرکز آموزش های کاربردی

این دوره به مدت یک سال آموزشی هر روز به مدت سه ساعت صبح ها ویژه خواهران و عصر ویژه برادران حوزوی می باشد
حجت الاسلام وافی:
حجت الاسلام والمسلمین وافی در دوره آموزشی مهارتی اسرار و شیوه های دعوت به نماز گفت: موضوع اسرار نماز آن گونه که باید وآن گونه که شاید و آن گونه که میتوانیم به دیگران بگوییم.
حجت الاسلام والمسلمین دکترکفیل:
حجت الاسلام کفیل: بحث نماز یک بحث محوری است وباید به آن پرداخته شود مخصوصا برای افرادی که خودشان مبلغ دین هستند
حجت الاسلام یحیی کمال:
مدیرکل امورتبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم در دوره آموزشی مهارتی اسرار و شیوه های دعوت به نماز گفت:بهترین وزیباترین محضر عبادت را اگر بخواهیم معرفی کنیم میتوانیم نماز را به عنوان یکی از شاخص ترین محضر عبادت و اتم آن مطرح کنیم.