شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ /۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

تبلیغ

جبر محمد حسن
التدین فطرة مرکوزة داخل کل انسان فکل انسان یبحث لاشباع هذه الغریزة بأی وسیلة. والناس تختلف فی إشباعها باختلاف البیئات و الثقافات حتی أاهل البیت الواحد قد یختلف بعضهم مع البعض فی العادات و الأفکار و...
در جامعه جهانی معاصر که با عجله تمام به سمت فقر فرهنگی و اخلاقی می تازد و توسعه فناوری نه تنها نتوانسته از سرعت آن بکاهد بلکه خود به مکملی شتاب دهنده در این روند رو به قهقرا تبدیل شده است، وجود بیدارگرانی از ...
گفت و گو با آیت الله حاج شیخ علی نظری منفرد
حجه الاسلام حاج شیخ علی نظری منفرد خطیب گران قدر و شیرین سخنی است که خطابه و منبر و کرس تدریس و فقاهت را با هم جمع کرده است. ایشان در آذر ۱۳۲۶ در شهر مقدس قم و در خانواده ای روحانی و اهل علم متولد شد و ...
باری یومان
امروزه نهادهای معتبر علمی در آمریکا و از آن جمله مراکز برجسته دانشگاهی در ماموریتی حساب شده ، در پی آموزش مبلغان مذهبی مسیحی و گسیل آنها به جوامع مختلف اسلامی در اقصی نقاط جهان هستند تا بدین وسیله ...
سیدحسن امین
نظام حقوقی اسلام با حفظ شرایطی به دولت اسلامی اجازه می دهد که با پیروان ادیان الهی منسوخ یعنی اهل کتاب (یهود و نصاری) که به طور دائم در قلمرو اسلامی اقامت داشته باشند، قرارداد «ذمه» ببندد..
اعظم رحمت آبادی
یكى از كارآمدترین و برترین زمینه هاى الگوپذیرى از حیات جاویدان و زندگى سراسر عزت رسول گرامى(صلى الله علیه وآله) شناخت سیره آن حضرت در ترویج دین و نیز تبلیغ اندیشه ها و روش هاى اسلامى است. بى تردید، در جامعه كنونى...