مسیر

آموزش تبلیغ

علی اقلیدی نژاد
یکی از رسالت های مهم مدیران در برنامه ریزی و مدیریت، داشتن نگرشی عمیق و ژرف به میزان آگاهی و سطح فرهنگی جامعه است. بی توجهی به این مساله اساسی و از نظر دور داشتن باورها و نگرشهای فرهنگی...
حسین مسعودی
برای بسیاری دین و تبلیغ دو واژه همزاد به شمار می آیند، به طوری که کاربرد یکی از آنها بی درنگ دیگری را نیز تداعی می کند. متولیان دین نیز همواره به عنصر تبلیغ به عنوان یکی از لوازم لاینفک دینداری نگریسته اند، لیکن...
علی مهدیان - تهیه و تنظیم: محمد حسین امین
علی مهدیان - تهیه و تنظیم: محمد حسین امین
حجت الاسلام والمسلمین گرایلى - تهیه و فرآوری: جواد دلاوری