مسیر

سیره تبلیغی

تأملاتی بر شیوه های تبلیغ و هدایت نبوی
ابوالفضل بهرامپور
چرا تمام کارهای انبیا در تشویق و هشدار خلاصه می شود؟ برای اینکه اساسا تربیت افراد بشری، جز از راه مژده دادن و بیم دادن تحقق نمی پذیرد، زیرا تشویق و هشدار، مستقیما...
گفت و گو با حجه الاسلام والمسلمین دکتر شاملی
دکتر عباسعلی شاملی متولد مهرماه ۱۳۳۹ شهرضاست. سال ۱۳۵۵ وارد حوزه علمیه شهرضا شد و یک سال بعد برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم رفت. تا سال ۱۳۷۱ مشغول تحصیل بود که طی این مدت موفق شد ...
احمد وائلی – مترجم: سیدجعفر حکیم
باید هدف منبر و منبری، رضای خدا و نیت او برای الله باشد؛ چه در آغاز کار و چه در انجام، چرا که منبری اگر اندکی به سوی مقام، منزلت و شان اجتماعی بالاتر تمایل پیدا کند، یا به سمت اهداف دنیوی....
در جامعه جهانی معاصر که با عجله تمام به سمت فقر فرهنگی و اخلاقی می تازد و توسعه فناوری نه تنها نتوانسته از سرعت آن بکاهد بلکه خود به مکملی شتاب دهنده در این روند رو به قهقرا تبدیل شده است، وجود بیدارگرانی از ...
گفت و گو با آیت الله حاج شیخ علی نظری منفرد
حجه الاسلام حاج شیخ علی نظری منفرد خطیب گران قدر و شیرین سخنی است که خطابه و منبر و کرس تدریس و فقاهت را با هم جمع کرده است. ایشان در آذر ۱۳۲۶ در شهر مقدس قم و در خانواده ای روحانی و اهل علم متولد شد و ...
اعظم رحمت آبادی
یكى از كارآمدترین و برترین زمینه هاى الگوپذیرى از حیات جاویدان و زندگى سراسر عزت رسول گرامى(صلى الله علیه وآله) شناخت سیره آن حضرت در ترویج دین و نیز تبلیغ اندیشه ها و روش هاى اسلامى است. بى تردید، در جامعه كنونى...