شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ /۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

مبلغ (پیام دهنده)

آیت الله امینی
سخن در اخلاص است. یک طلبه زمانی می تواند برای دین و مردم نافع باشد که در تحصیل و کارهای خود اخلاص ورزد. از موانع اخلاص، تحصیل به منظور رسیدن به مقام و ثروت است. آفت دیگر، حب ریاست است و مراد از آن ریاستی است ...
رضا حمیدی
مسئله تبلیغات یعنی رساندن پیام اسلام به جهانیان، مخصوصا در این مقطع از زمان نقش مؤثر داشته و در واقع یک ضرورت است. اساسا اسلام امت اسلامی را به عنوان حامل رسالت الهی معرفی کرده است ...
محمدکاظم انبارلویی
ماه رمضان فرا می رسد. مساجد در تب و تاب اوضاعی است که به بهترین وجه از آموزه های دینی و نیز فرصت ضیافت الهی در اندوختن معنویات بهره ببرند. دهها هزار روحانی در صدها مسجد در سراسر کشور...
سیدمهدی شمس الدین
سخنرانان و موعظه گران اگر خود بدانچه می گویند عمل نکنند، خود از مواعظ خویش متعظ نگردند و در مقام عمل بدانچه می گویند پای بند نباشند، نه تنها اثری بر موعظه و تبلیغ آنها در مستمعین مترتب...