چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ /۱۹ رجب ۱۴۴۲

مسیر

مصاحبه

حجت الاسلام عباسی خراسانی
حجت الاسلام و المسلمین عباسی خراسانی؛
حجت الاسلام و المسلمین هادی عباسی خراسانی امامت را تداوم رسالت پیامبر عنوان کرد و با اشاره با جایگاه امام عصر(عج) بر پیروی از خواسته‌های آن حضرت در تبعیت از مرجعیت و ولایت فقیه تاکید کرد و انتظار فرج را وظیفه پیروان راستین امام عصر(عج) برشمرد.
حجت الاسلام محمد علی خزائلی
حجت الاسلام و المسلمین خزائلی؛
حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خزائلی استاد حوزه علمیه تعمیق باورهای مهدوی را ضروری دانست و هوشیاری و دقت مبلغان برای جلوگیری از انحرافات را یکی از وظایف سنگین مبلغان برشمرد.
حجت الاسلام صمدی یزدی
حجت الاسلام و المسلمین صمدی یزدی؛
حجت الاسلام و المسلمین صمدی یزدی ضعف باورها و اعتقادات را یکی از عوامل انحرافات از مسیر بندگی برشمرد و توجه بیشتر به تعمیق باورهای دینی و مسائل اعتقادی را برای جلوگیری از انحرافات ضروری دانست.
علی اکبر مومنی
حجت الاسلام علی اکبر مومنی؛
حجت الاسلام علی اکبر مومنی رئیس گروه تامین منابع دفتر تبلیغات اسلامی احیاء احادیث نبوی و پایه ریزی نهضت علمی و اجتهاد را از اقدامات مهم امام باقر(ع) برشمرد و انحرافات مذهبی و اعتقادی را از جمله شرایط عصر آن امام دانست.
حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی؛
حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی استاد حوزه و دانشگاه به بررسی آموزه ها و ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا(س) پرداخت و اهتمام به مسائل اعتقادی، توجه به رضایت الهی و ساده زیستی را از خصوصیت برجسته آن حضرت برشمرد و ایشان را الگوی نسل جوان و جامعه دانست.
حجت الاسلام علی عباس زاده
حجت الاسلام عباس زاده؛
حجت الاسلام و المسلمین علی عباس زاده با اشاره به اهداف و فعالیت های اداره مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسلامی، از راهیابی سه نفر از نخبگان تبلیغی به مجلس خبرگان رهبری در انتخابات اخیر خبر داد.