مسیر

تبلیغ مکتوب

با حضور مسئول ادبیات داستانی دفتر تبلیغات اسلامی قم؛
این کارگاه در خانه هنرمندان شهرستان نجف آباد و با حضور تعدادی از اعضای گروه داستان نویسی موسسه مبلغ جوان برگزار شد.
فیروز جایی
فیروزجایی مطرح کرد؛
خلأهای بسیاری در موضوع پرداخت و پیگیری مطالبات پیرامون هنر و ادبیات در حوزه وجود دارد و خبرگزاری های حوزوی بعید است بتوانند بر بزرگان حوزه در موضوع حمایت جدی و عملی از بخش هنر و ادبیات تأثیر جدی بگذارند.
به همت معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
شرکت دراین مسابقه برای عموم طلاب و مبلغان حوزه های علمیه سراسر کشور که سابقه تبلیغ در مناطق تبلیغی از جمله مساجد، مدارس، ارگان ها و سازمان ها را داشته اند، آزاد خواهد بود.
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین:
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مسابقه خاطره نگاری تبلیغی در دو بخش خاطرات کوتاه و خاطرات بلند برگزار می گردد.
خانواده هنری عقیق
دیدار مدیران خانواده هنری تبلیغی عقیق با دکتر جعفری؛
نشست مدیران خانواده هنری تبلیغی عقیق با دکتر اباذر جعفری مدیر کل اداره اطلاع‌ رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
مهدی فیروزجایی
مسئول بخش داستان اداره مکتوب هنری در گفت و گو با بلاغ مطرح کرد؛
مهدی فیروزجایی گفت:داستان اساسا ابزاری است برای اتقال پیام و محتوا است و فرقی ندارد که این محتوای ارزشی باشد یا غیر ارزشی؛ ابزاری که مردم جامعه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خودش سرگرم می کند.