مسیر

همایش ها

محمد ابوالحسنی
محمد ابوالحسنی:
تهیه کننده مجموعه دیرین دیرین: با وجود این که همه چیز برای تولید و انتشار محتوا آماده شده، اما محتوای ارزشمند و قابل دفاع بسیار کم شده است. در آینده ی نزدیک تولید کنندگان محتوا هستند که در کانون توجه قرار خواهند گرفت.
مهندس هانی طبایی
مهندس سیدحسن هانی طبایی:
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم دفتر تبلیغات اسلامی را پیشگام در عرصه ی تولید محتوای غنی در فضای مجازی خواند و گفت: فضای مجازی امروزه به یک مسأله ی همگانی تبدیل شده است که فرصت ها و آسیب های گوناگونی را در جامعه ایجاد کرده است.
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی؛
رئیس اداره همایش ها و نمایشگاه های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی: ورود دانشجویان در حوزه ایده پردازی فرهنگی و مذهبی را به فال نیک می گیرم و اعلام می کنم که مبلغان، ظرفیت پذیرش فضاهای غیر حوزوی را به خوبی دارند.
به همت اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغ نوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
این نشست با هدف دانش افزایی طلاب و مبلغان فضای مجازی در عرصه ی فناوری های نوظهور با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
با همکاری دبیرخانه اولین همایش دین،فرهنگ و فناوری
پایگاه خبری بلاغ با همکاری دبیرخانه اولین همایش دین،فرهنگ و فناوری کارگاه علمی با عنوان "یک روز با فناوری های نوظهور" را برای مبلغان برگزار می کند.