دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ /۹ شوال ۱۴۴۱

مسیر

سخنان حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی در سلسله نشست های راویان مکتب حسینی

دریافت صوت

نظرات

برنامه خوب بوده.
با سلام لطفاً متن سخنان رو هم بگذارید
سخنرانی های خوبی است ونظرمن مساعداست