مسیر

حجت الاسلام مهدی کریم زاد
حجت الاسلام کریم زاد:
گارکاه آموزشی ارتقاء سواد رسانه ای، ویژه مدیران و فعالان فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ با ارائه حجت الاسلام کریم زاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ پنج شنبه گذشته کارگاه آموزشی ارتقاء سواد رسانه ای ویژه مدیران فرهنگی و اقشار تأثیر گذار در شهرستان ساوجبلاغ با ارائه حجت الاسلام و المسلمین مهدی کریم زاد رئیس اداره همایش ها و نمایشگاه های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از فعالان و مدیران فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، حجت الاسلام کریم زاد ابتدا به ارائه تعریف رسانه پرداخت و گفت: هر ابزاری که پیامی را از فرستنده به مخاطب انتقال دهد رسانه نام دارد.

وی ادامه داد: رسانه، نقش پیچیده و مهمی در زندگی آحاد جامعه دارد و برای استفاده ی درست از ظرفیت رسانه، و ممانعت از آسیب های فردی و اجتماعی آن، باید سطح سواد رسانه ای خود را ارتقا دهیم.

این کارشناس رسانه و فضای مجازی نوع استفاده از رسانه را مهم دانست و عنوان کرد: استفاده از رسانه ها و فضای مجازی، مانند غذا خوردن برای انسان، نیازمند به رژیم است. نمی توان هراندازه که بخواهیم از هر رسانه ای که بخواهیم استفاده کنیم. عدم استفاده ی درست و به اندازه از رسانه آسیب های زیادی را به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام کریم زاد به اثرگذاری رسانه در ارزش ها و فرهنگ یک جامعه اشاره کرد و گفت: تحلیل دقیق و جزء به جزء محصولات فرهنگی موجب خواهد شد که فرهنگ آرمانی یک جامعه از تهدیدات فرهنگ وارداتی و غیر بومی و غیر دینی مصون بماند.

وی با ارائه آمارهایی از وضعیت حضور در شبکه های اجتماعی گفت: برای اینکه بتوان رسانه را تحلیل کرد باید تکنیک های اقناع مخاطب را بیاموزیم کاری که اکنون در شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربران برای پیشبرد اهداف تبلیغاتی خود انجام میدهند.

در پایان حاضران در جلسه به بیان نقطه نظرات و سوالات خود پرداختند.