مسیر

نسخه چاپ
مهدی کریم زاد
حجت الاسلام مهدی کریم زاد:
حجت الاسلام مهدی کریم زاد مدیر پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران مبلغ با اشاره به اهمیت فعالیت خبری و رسانه ای گفت: یکی از اصول مهم اخلاق رسانه ای امانتداری است.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام مهدی کریم زاد رییس اداره امور همایش ها و مدیر پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی امروز پیش از ظهر در جمع خبرنگاران مبلغ با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در جامعه امروز گفت : رسانه واسطه بین مردم و واقعیتها و رویدادهاست.
وی ادامه داد : ممکن است این اخبار از طرق مختلفی به مردم رسانده شود،گاه از طریق تریبون ها، گاه از طریق مطبوعات و گاه از طریق منابر توسط مبلغان، لازم است که خبرنگار در ارائه خبر متعهد به ارائه واقعیات باشد و تلاش کند در ابراز و انعکاس اخبار و اطلاعات بدون کم و کاست عمل شود.
کریم زاد فعالیت مبلغان دین را نیز نوعی خبررسانی دانست و افزود : مبلغان دین اسلام هم که در مناطق مختلف مشغول تبلیغ هستند کار شبیه به خبررسانی انجام می دهند و پیام می رسانند،لازم نیست خبر حتما بروز باشد بلکه گاه یادآوری اخبار گذشته نیز نوعی پیام رسانی است و فعالیت در عرصه خبر محسوب می شود. این اخبار ممکن است پیامهای وحیانی باشد.
وی یکی از صفات مهم خبرنگار را داشتن شجاعت بیان کرد و گفت: قرآن کریم در مورد پیام رسان و خبرنگار می فرماید: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا یک مبلغ باید شجاع و نترس باشد البته این شجاعت به معنی خروج از مصالح دینی نیست.
رییس اداره امور همایش های معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد : ارتباط گر حقیقی کسی است که در ایفای وظیفه حرفه ای خود فداکاری و ایثار داشته باشد.
وی گفت : پیام رسان متعهد باید تلاش کند به معرفی خصوصیات و صفات لازمی که باید در جامعه نهادینه شود بپردازد مانند رعایت حقوق افراد،رعایت عدالت، عمل به فرایض دینی و رعایت مصالح جامعه اسلامی.
کریم زاد امین بودن را یکی از اصول مهم اخلاق رسانه ای دانست و افزود : تحریف در اخبار و انعکاس گزینشی پیامها و اخبار براساس مصالح شخصی یا باندی و حزبی دور از اصول خبرنگاری حرفه ای است.
وی ادامه داد : همچنان که یک مبلغ وظیفه دارد در پیام رسانی از منبع روایات و احادیث و اخباری که به مردم بیان می کند اطلاع داشته باشد، یک خبرنگار حرفه ای نیز باید تلاش کند از انتشار اخبار بدون منبع و سست و بی اساس دوری کند.
مدیر پایگاه اطلاع رسانی بلاغ با اشاره به وظیفه اصلاح گری خبرنگار گفت : خبرنگار متعهد و مؤمن می تواند موجب رشد و پویایی جامعه شود و با رساندن انتقادهای سازنده و بیان نقاط ضف و تلاش برای یافتن نظرات و دیدگاه های افرادی که توانایی ارائه راهکار مفید دارند، می تواند جامعه را اصلاح کند.