مسیر

نام نویسی دوره آموزشی نقد مدعیان دروغین مهدویت(با تأکید بر نقد مدعی یمانی)

×

پیغام هشدار

زمان به اتمام رسیده است.

دوره آموزشی  نقد مدعیان دروغین مهدویت
(با تأکید بر نقد مدعی یمانی)

در روزهای:
پنج شنبه ۱۲مهر۹۷ -  ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر
چهارشنبه ۱۸مهر۹۷ - ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱
چهارشنبه ۲۵مهر۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱

قم - مرکز همایش های غدیر

* همراه با کمک هزینه ایاب و ذهاب
* ارائه گواهی دوره
تذکر:
- پرداخت هرگونه هدیه و گواهی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی در سایت بلاغ است که آدرس آن متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
- ثبت حضور فقط نیم ساعت اول برنامه انجام می شود.
- ثبت حضور و غیاب با کارت ملی انجام می گیرد.
- در صورت ثبت نام و عدم حضور در جلسات امتیاز منفی در پرونده تبلیغی درج می گردد.