مسیر

بازنشر جشنواره ۱۴۴۰

×

پیغام هشدار

زمان به اتمام رسیده است.

بخش بازنشر جشنواره انقلاب۱۴۴۰ برای  آن دسته از دارندگان محیطهای مجازی است که مخاطبانی دارند و میتوانند محتواهای مناسب معرفی شده در لینکهای زیر را  نشر دهند.

٭ سایت مرسلون http://morsalun.ir/1440

*کانال سروش: http://sapp.ir/majaziha

*کانال ایتا: https://eitaa.com/majaziha

قوانین:

* زمان اجرای این بخش  از ۱۵ بهمن لغایت ۳۰ بهمن ۹۷ می باشد.

٭ مطالب باید از لینکهای معرفی شده بالا در محیطهای مجازی  به طور دائم و مستمر در طول زمان اجرای بخش بازنشر به روز رسانی شود.
* استفاده از هشتک #انقلاب ۱۴۴۰ در شبکه های اجتماعی و پیام رسان الزامی است.