مسیر

نام نویسی مدرسان سواد رسانه و فضای مجازی

به همت شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی و با مشارکت این مراکز، هم اندیشی مدرسان حوزوی سواد رسانه ای و فضای مجازی با هدف شناسائی، هم افزائی و انتقال تجارب مدرسان برگزار می گردد.

مدرسان محترم جهت شرکت در این هم اندیشی  از طریق فرم زیر ثبت نام فرمایید.

 
۱ شروع ۲ سوابق تخصصی ۳ پایان