مسیر

نام نویسی مدرسان سواد رسانه و فضای مجازی

با توجه به پایان فرصت ثبت نام در اولین هم اندیشی مدرسان حوزوی سواد رسانه ای و فضای مجازی که به همت شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی و با مشارکت این مراکز، برگزار می گردد؛ مدرسان محترمی که موفق به ثبت نام نشده اند جهت اطلاع و شرکت در برنامه های آتی، می توانند از طریق فرم زیر ثبت نام نمایند.

 
۱ شروع ۲ سوابق تخصصی ۳ پایان